[website ontwerp] [website bouwen] [Scrooge & Marley - een poppenspel]
[Scrooge & Marley - een poppenspel]
[Scrooge & Marley - een poppenspel]
[Scrooge & Marley - een poppenspel]
[Scrooge & Marley - een poppenspel]
[Scrooge & Marley - een poppenspel]
[Scrooge & Marley - een poppenspel]
[Scrooge & Marley - een poppenspel]
[Scrooge & Marley - een poppenspel]
[Scrooge & Marley - een poppenspel]
[Scrooge & Marley - een poppenspel]
[Scrooge & Marley - een poppenspel]

Scrooge & Marley - een poppenspel

Op de middag voor Kerstavond zitten Scrooge en zijn klerk Bob Cratchit nog te werken. Het is koud en Bob probeert zijn handen te warmen aan de kaarsvlam. Scrooge vindt Kerstmis 'kletskoek' en wil niet deelnemen aan het kerstdiner waarvoor zijn neef Fred hem komt uitnodigen. Hij weigert om maar iets te geven voor arme mensen, jaagt een straatzangertje weg en neemt het zijn klerk kwalijk dat hij met Kerstmis een vrije dag moet hebben.

's Avonds ziet hij de geest van zijn overleden compagnon Jacob Marley. Deze verschijning wil hij ook 'kletskoek' noemen, maar hij móet wel geloven dat Marley daar echt aanwezig is en hem de komst van drie geesten voorspelt.

De eerste geest laat hem beelden zien uit zijn verleden: hij ziet zichzelf zitten in de verlaten school als zijn zusje hem komt halen om thuis het Kerstfeest te vieren. De werkplaats van Fezziwig ziet hij, waar hij met Dick Wilkins werkte als leerjongen en waar zij Kerstfeest vierden met zang en dans. Dan ziet hij zijn vriendin Belle, die niets meer met hem te maken wil hebben omdat hij meer van geld houdt dan van haar. Even later ziet hij Belle in haar gezin. Haar man komt thuis en vertelt dat hij Scrooge in zijn kantoortje heeft­ zien zitten.

De tweede geest, de geest van het Kerstmis van het heden, die verschijnt in een warme gloed en een overvloed aan eten en drinken meebrengt, laat hem beelden zien van het gezin van zijn klerk. Zorgen zijn er vooral om de kleine Tim, die kreupel is. Hij hoort hoe Bob's vrouw over hem denkt.....

Vervolgens neemt de geest hem mee naar het huis van neef Fred, waar feest gevierd wordt. Fred en zijn vrouw doen met vrienden een spelletje, waarin zij oom Scrooge een 'beest' noemen.

De derde geest neemt hem mee naar een onheilspellende toekomst: hij ziet nu schaduwen van dingen die nog zullen gebeuren. Deftige heren spreken over zijn begrafenis. In een achter buurt worden zijn spulletjes verkocht, die na zijn dood door gespuis gestolen zijn. Bij Bob Cratchit heerst verdriet omdat de kleine Tim gestorven is. En op het kerkhof ziet Scrooge zelfs zijn eigen grafsteen.

Scrooge weet zich geen raad van ellende. Hij smeekt de geest om hem nog een kans te geven. Van de vrek Scrooge is niets overgebleven dan een door berouw gekwelde man. Hij krijgt die kans: hij zal voortaan vreugde en geluk brengen en goede dingen met zijn geld doen.....

Het verhaal